Uchwała nr XXVII/254/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. "Dolina Jamny"