Uchwała nr XXVII/253/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie