Uchwała nr XXVII/252/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów