Uchwała nr XXVII/250/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021