Uchwała nr XXVII/248/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok