Uchwała nr XXVII/245/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania