Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 597/188/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok