PN-21/2020 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z przebudową instalacji elektrycznej – etap I pomieszczenia parteru starej części szkoły