POSTANOWIENIE NR 121/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.