- projekt uchwały nr 74/2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Burmistrza Mikołowa na czynności Rady Miejskiej Mikołowa - komplet dokumentów