Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 578/169/20 w sprawie wznowienia funkcjonowania Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołów