Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 18.06.2020