Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail: wybory@mikolow.eu do dnia 12.06.2020 r.