WR-1/2020 Odbiór, transport i przetworzenie odpadów znajdujących się w Mikołowie przy ul. Kościuszki działka 609/3