Uchwała nr XXV/244/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego