Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 568/159/20 w sprawie korekty błędnego zapisu w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa Nr 557/148/20 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok