Uchwała nr XXIV/243/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXVII/252/2020 z dnia 23.06.2020 r.