Uchwała nr XXIV/240/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031