Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok