Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 531/122/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat