Uchwała nr III/2/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie planu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa w okresie maj-grudzień 2020 r.