Uchwała nr XXIII/236/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXV/318/2020 z dnia 15.12.2020 r.
- nr XL/366/2021 z dnia 23.03.2021 r.