Uchwała nr XXIII/235/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LV/537/2022 z dnia 26.04.2022 r.