Uchwała nr XXIII/234/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy "ul. Miętowa" w Mikołowie