Uchwała nr XXIII/233/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4