Uchwała nr XXIII/231/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXI/293/2020 z dnia 20.10.2020 r.