Uchwała nr XXIII/228/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu