Uchwała nr XXIII/226/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok