Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 517/108/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok