Uchwała nr XXII/225/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.463.2020