Uchwała nr XXII/224/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa