Uchwała nr XXII/223/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa