Uchwała nr XXII/220/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr XXVIII/260/2020 z dnia 9.07.2020 r.
- nr XXXVII/330/2021 z dnia 26.01.2021 r.
- nr XLVIII/470/2021 z dnia 23.11.2021 r.
- nr LVII/562/2022 z dnia 21.06.2022 r.