Uchwała nr XXII/219/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXVIII/259/2020 z dnia 9.07.2020 r.