Uchwała nr XXII/219/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXVIII/259/2020 z dnia 9.07.2020 r.
- nr XLVIII/469/2021 z dnia 23.11.2021 r.
- nr LVII/563/2022 z dnia 21.06.2022 r.
- nr LXIII/625/2022 z dnia 20.12.2022 r.