Uchwała nr XXII/216/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok