Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mokre z dnia 04.03.2020 r.