Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać:

  1. na adres poczty elektronicznej: wybory@mikolow.eu
  2. poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta, Rynek 16 i wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzyni znajdującej się przy Biurze Podawczym (10 kwietnia 2020 r. Urząd Miasta będzie czynny do godz. 12.00)

Więcej informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod nr tel. 32 32 48 548