POSTANOWIENIE Nr 26/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Mikołów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.