POSTANOWIENIE Nr 25/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych