Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 494/85/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów postanowień komisarza wyborczego w sprawie zmian w podziale Gminy Mikołów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mikołów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.