Protokół z zebrania sołeckiego w Bujakowie z dnia 26.02.2020 r.