PN-9/2020 Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie – Śmiłowicach – ETAP II