Uchwała nr XXI/216/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego