Uchwała nr XX/213/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Łąkowa w Mikołowie