Uchwała nr XX/212/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa