Uchwała nr XX/210/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat