Uchwała nr XX/207/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi