Uchwała nr XX/206/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIX/342/2021 z dnia 23.02.2021 r.