Uchwała nr XX/205/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu