Uchwała nr XX/204/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu